aktuality

18.4.2017

Databáze aplikace RUV byla obnovena z dřívější zálohy. Prosíme všechny uživatele, aby si zkontrolovali údaje a odeslané výstupy.

 

11. 4. 2017

Z důvodu technických problémů v aplikaci RUV není možné v současné době řádně odesílat výstupy k certifikaci. Prosíme, abyste v aplikaci RUV neprováděli žádné operace.

 

9. 2. 2017

Segment Výtvarné umění - v sekci Metodika a segmenty byla zveřejněna tabulka skupinových výstav jako návod pro zařazování uměleckých výstupů, které byly na těchto výstavách prezentovány.

 

18. 1. 2017
Byl zveřejněn nový harmonogram 2016 - 2017.

1. 1. 2017
Vkládání uměleckých výstupů za rok 2016 v aplikaci RUV je plně funkční.

23. 8. 2016
Aktualizované manuály všech segmentů
pro sběr výstupů za rok 2016. Vkládání výstupů bude možné od 1. 1. 2017.

30. 6. 2016
Certifikované výstupy za rok 2015
jsou k nahlédnutí v aplikaci RUV v záložce Statistika.

13. 6. 2016
Metodika přístupu
veřejných vysokých škol do RUV.

12. 5. 2016
Publikace RUV 4: O umění s rozumem
byla představena na 22. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha.co je to RUV?

RUV = Registr uměleckých výstupů

Pracovní komise Rady vysokých škol pro umělecké školy a fakulty iniciovala společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vytvoření registru výsledků tvůrčí umělecké činnosti a metodiky hodnocení výstupů.

Projekt RUV je prozatím pilotním projektem, který ověřuje hodnocení uměleckých výstupů.

Kreativní výstupy mohou vytvářet pedagogové a případně i studenti veřejných vysokých škol ČR. Podmínkou je, aby se jednalo o pedagoga či studenta umělecké vysoké školy, umělecké fakulty nebo (neumělecké) fakulty s uměleckými předměty.

Výstupy jsou tříděny do 7 segmentů (Architektura, Audiovize, Design, Hudba, Literatura, Scénická umění, Výtvarné umění) podle tří kategorií.

Metodiku hodnocení zpracoval s využitím Saatyho metody tým doc. Jany Talašové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2012 se projektu účastnilo 17 uměleckých VŠ a fakult a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2013 se do projektu zapojilo dalších 30 neuměleckých fakult napříč celou ČR.

RUV byl v letech 2010 až 2012 financován z Centralizovaného rozvojového projektu, v letech 2013 až 2016 je podpořen z fondu vzdělávací politiky (ukazatel F) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
 

 

Proč bylo nezbytné takový registr vytvořit?

~ snaha o zmapování tvůrčích činností uvnitř oblasti umění ve vztahu k vysokým školám,
 
~ potřeba formulovat trendy a vývojové linie,
 
~ konstatování výkonnosti VŠ s akreditovaným uměleckým studijním programem,
 
~ vzájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů a srovnání s výzkumem jako celkem. 

 
RUV - Registr uměleckých výstupů • realizace web studio dat