aktuality

18.4.2017

Databáze aplikace RUV byla obnovena z dřívější zálohy. Prosíme všechny uživatele, aby si zkontrolovali údaje a odeslané výstupy.

 

11. 4. 2017

Z důvodu technických problémů v aplikaci RUV není možné v současné době řádně odesílat výstupy k certifikaci. Prosíme, abyste v aplikaci RUV neprováděli žádné operace.

 

9. 2. 2017

Segment Výtvarné umění - v sekci Metodika a segmenty byla zveřejněna tabulka skupinových výstav jako návod pro zařazování uměleckých výstupů, které byly na těchto výstavách prezentovány.

 

18. 1. 2017
Byl zveřejněn nový harmonogram 2016 - 2017.

1. 1. 2017
Vkládání uměleckých výstupů za rok 2016 v aplikaci RUV je plně funkční.

23. 8. 2016
Aktualizované manuály všech segmentů
pro sběr výstupů za rok 2016. Vkládání výstupů bude možné od 1. 1. 2017.

30. 6. 2016
Certifikované výstupy za rok 2015
jsou k nahlédnutí v aplikaci RUV v záložce Statistika.

13. 6. 2016
Metodika přístupu
veřejných vysokých škol do RUV.

12. 5. 2016
Publikace RUV 4: O umění s rozumem
byla představena na 22. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha.konference

KONFERENCE RUV 2015

Dvoudenní setkání s podtitulem "O umění s rozumem" se uskutečnila 
10. a 11. září 2015 na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Váženým hostem a zároveň hlavním řečníkem konference RUV
byl prof. BRUCE BROWN působící na Univerzitě v Brightonu.

Cílem konference bylo prohloubit debatu o vztahu mezi vědou
a uměním. První den konference byl věnován právě tomuto tématu,
kdy příspěvky přednesou významné osobnosti ze světa umění i vědy.
Druhý den konference byl zaměřen na hodnocení uměleckých výstupů
ve vysokoškolském sektoru. Registr uměleckých výstupů opouští pilotní režim, shrnuje své výsledky a plánuje budoucnost. 
 


 

VIDEO záznamy z konference RUV 2015

 Prof. Bruce Brown –– hlavní řečník konference, Univerzita v Brightonu, UK
 Ing. Robert Plaga, Ph.D. –– náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMTprof. Ing. arch. Eva Jiřičná –– Eva Jiricna ArchitectsIng. Rut Bízková –– předsedkyně Technologické agentury ČR
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. –– předseda Akademie věd ČR
Mgr. Daniela Fischerová –– spisovatelka a dramatičkaprof. Ing. Jiří Málek, DrSc. –– místopředseda Rady pro výzkum, vývoj
a inovace v ČRdoc. JUDr. Martin Škop, Ph.D. –– Masarykova univerzita v Brně

RUV - Registr uměleckých výstupů • realizace web studio dat