aktuality

18.4.2017

Databáze aplikace RUV byla obnovena z dřívější zálohy. Prosíme všechny uživatele, aby si zkontrolovali údaje a odeslané výstupy.

 

11. 4. 2017

Z důvodu technických problémů v aplikaci RUV není možné v současné době řádně odesílat výstupy k certifikaci. Prosíme, abyste v aplikaci RUV neprováděli žádné operace.

 

9. 2. 2017

Segment Výtvarné umění - v sekci Metodika a segmenty byla zveřejněna tabulka skupinových výstav jako návod pro zařazování uměleckých výstupů, které byly na těchto výstavách prezentovány.

 

18. 1. 2017
Byl zveřejněn nový harmonogram 2016 - 2017.

1. 1. 2017
Vkládání uměleckých výstupů za rok 2016 v aplikaci RUV je plně funkční.

23. 8. 2016
Aktualizované manuály všech segmentů
pro sběr výstupů za rok 2016. Vkládání výstupů bude možné od 1. 1. 2017.

30. 6. 2016
Certifikované výstupy za rok 2015
jsou k nahlédnutí v aplikaci RUV v záložce Statistika.

13. 6. 2016
Metodika přístupu
veřejných vysokých škol do RUV.

12. 5. 2016
Publikace RUV 4: O umění s rozumem
byla představena na 22. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha.metodika a segmenty

Harmonogram sběru a certifikace RUV za rok 2016

Metodika hodnocení RUV je obsažena v manuálech jednotlivých segmentů (viz níže). Zde uvádíme Harmonogram sběru a certifikace, Metodiku přístupu veřejných vysokých škol do RUV a Slovník pojmů RUV.

slovník pojmů RUV (.pdf, 302.19 KB)
Manuály pro vkládání výstupů do aplikace RUV za rok 2016

Aktualizováno 23. 8. 2016

Níže uvedené příručky (připraveny v létě roku 2016) slouží jako pomocný materiál při vyplňování záznamů do webové aplikace RUV (www.ruv.cz/app) pro každý ze sedmi segmentů zvlášť.

architektura 2016 (.pdf, 421.24 KB)
audiovize 2016 (.pdf, 427.34 KB)
design 2016 (.pdf, 424.17 KB)
hudba 2016 (.pdf, 422.94 KB)
scénická umění 2016 (.pdf, 448.73 KB)
literatura 2016 (.pdf, 28.69 KB)
výtvarná umění 2016 (.pdf, 423.77 KB)
Matematický model pro multikriteriální hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti

S využitím Saatyho metody zpracovala pro potřeby řešitelů projektu RUV doc. Jana Talašová, Mgr. Jan Stoklasa a Mgr. Pavel Holeček (Univerzita Palackého v Olomouci).
 
 
model hodnocení 2016 (.pdf, 383.65 KB)
RUV - Registr uměleckých výstupů • realizace web studio dat